فرم شماره۷عدم امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی بر گرفته از رساله ی دکتری تخصصی

  فرم شماره۷عدم امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی بر گرفته از رساله ی دکتری تخصصی رياست محترم دانشكده ی ………………   با سلام و احترام اينجانب ——————— دانشجوي مقطع دكتري تخصصی رشته ی —————— به شماره ی دانشجویی —————- كه درتاريخ

فرم شماره۴ عدم امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی کارشناسی ارشددکتری حرفه ای

فرم شماره۴ عدم امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی کارشناسی ارشد/دکتری حرفه ای رياست محترم دانشكده ی ………………   با سلام و احترام اينجانب ——————— دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد/دكتري حرفه‌اي رشته ی —————— به شماره ی دانشجویی —————- كه درتاريخ ———– از پايان

فرم شماره۳ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره۳ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد نام و نام خانوادگی دانشجو:                                شماره ی دانشجویی:                            رشته و گرایش:             عنوان پایان نامه: تاریخ تصویب موضوع پایان نامه:                                          تاریخ دفاع:         نمره ی جلسه دفاع (از ۱۸ نمره):

فرم شماره ۲۲ گزارش پیشرفت کار و مراجعه به استاد راهنما

فرم شماره ۲۲ گزارش پیشرفت کار و مراجعه به استاد راهنما نام و نام خانوادگی: رشته: عنوان پایان نامه: تاریخ تصویب طرح تحقیق: تاریخ مراجعه: نظر استاد راهنما در خصوص پیشرفت کار: تاریخ مقرر برای رفع اشکالات و مراجعه بعدی:

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای   کد واحد: کد شناسایی پایان نامه :   نام واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز سال و نیم سال اخذ پایان نامه:     رشته تحصیلی:

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای   کد واحد: کد شناسایی پایان نامه :   نام واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز سال و نیم سال اخذ پایان نامه:     رشته تحصیلی:

فرم درخواست تسویه حساب طرح پژوهشی

آزاد اسلامی                                                                                             شماره: ………………. واحد ….                                                                                                  تاریخ: ………………….