فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

واحد دانشگاهی:………………………..

گروه علمی:………………………..

عنوان طرح  پژوهشی……………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

۱)آیا روند طرح در راستای رسیدن به هدف (اهداف) مورد نظر است؟

۲)آیا روش پژوهش در دستیابی به اهداف مورد نظر از کارآمدی لازم برخوردار است؟

۳)آیا در تجزیه و تحلیل داده ها (در صورت نیاز) از روش های آماری مناسب استفاده شده است؟

۴)آیا در اجرای طرح از نتایج تحقیقات مشابه گذشته به خوبی استفاده شده است؟

۵)آیا مبانی نظری بحث و مطالعه مورد انجام شده، با هم مطابقت دارند و ارتباط منطقی بین اجزای گوناگون طرح وجود دارد؟

۶)کیفیت تدوین گزارش نهایی را چگونه ارزیابی می کنید؟ (نحوه ی تنظیم ساختار گزارش–ویرایش علمی و ادبی)

سایر نظرات کارشناسی:

نام و نام خانوادگی ناظر طرح/ داور طرح: ………………….                    رشته ی تخصصی:…………………………………

رتبه علمی:………………… شماره حساب: …………………………………………………………………………………………

کد ملی:  …………………………                  کد پستی:   ………………………………………………………………………….

نشانی و شماره تلفن:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

امضای ناظر طرح/ داور طرح:

تاریخ بررسی:

استاد گرامی:

نظر به اینکه فرصت تعیین شده برای پاسخگویی به طرح های تحقیقاتی با احتساب زمان ارسال طرح برای جنابعالی و زمان برگشت آن دو هفته تعیین شده، خواهشمند است در ارزیابی و ارسال پاسخ، تسریع فرمایید.

 

 

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *