جناب آقای دکتر

معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه….

سلام علیکم

 احتراما اینجانب………………………………………………….عضوهیأت علمی گروه…………………………… مجری طرح پژوهشی تحت عنوان((…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)) اعلان می دارم که طرح فوق پروژه کارشناسی ارشد و دکتری خود و دیگران نبوده و در هرمقطع زمانی چنان چه خلاف آن ثابت شود متعهد به پرداخت کلیه هزینه ها و مخارج مربوط می باشم.

باسپاس

امضا

تاریخ

                                   

 

تعهد نامه( طرح فوق پروژه کارشناسی ارشدو دکتری خود و دیگران نبوده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *