دانستن مطالب ذیل در آموزن فرضیه ها ضرورت دارد

(آزمون فرضیه‌ها: رد یا تائید شدن فرضیات و علت آن‌ها بیان می‌شود) دانستن مطالب ذیل در آموزن فرضیه ها ضرورت دارد کارکرد: به نقش یک عنصر در ادامه حیات یک سیستم گفته می‌شود یا به تعریفی دیگر به پیامد و

جامعه ایران به نقطه «پرِ کاه» رسیده است

جامعه ایران به نقطه «پرِ کاه» رسیده است به‌صورت کلاسیک، دو مفهوم از صلح وجود داشته است؛ تعریف اول، صلح منفی است به این معنا که صلح را نبود خشونت، جنگ و منازعه تعریف کرده‌اند و ادبیات آن نیز بعد

NGOها و جامعه مدنی مهارگران جنگ

NGOها و جامعه مدنی مهارگران جنگ بار اصلی جنگ و هزینه های انسانی، عاطفی و اقتصادی آن بر دوش جامعه است در حالی كه هزینه دهندگان اصلی جنگ در همه جوامع كمترین نقش را در تصمیم سازی های جنگ دارند.

انگیزه های ساختی جنگ، تقدیر یا تصمیم

انگیزه های ساختی جنگ، تقدیر یا تصمیم پیشتر هم اشاره شد حوادث تاریخی از جمله جنگ ها به اعتباری معلول تصمیم گیری انسان است ولی معلول تصمیم گیری فردی انسان ها نیست زیرا تصمیمات فردی آنها یكی از هزاران تصمیم

جامعه شناسی جنگ(نظریه ها)

جامعه شناسی جنگ-نظریه ها مرزی كه تئوری های روانشناسی را از تئوری های جامعه شناسی تفكیك می كند این است كه جنگ از لحاظ جامعه شناختی یك پدیده اجتماعی است. برخلاف نظریات روانشناسان كه آن را پدیده ای فردی دانسته

ديدگاه جامعه شناسان در باره جنگ

‏4-3-1- ديدگاه صاحب نظران و جامعه شناسان:‏ نيكولوماكياولي(1) :‏ تمام مردم با دستورالعملي كه نظريه ماكياولي را خلاصه مي كند ‏آشنا هستند :‏ ‏” هر جنگي به محض آنكه ضروري تشخيص داده شود، عادلانه مي شود”. ‏ ماكياولي به ويژه

ديدگاه صاحب نظران جامعه شناس – عقايد فلسفي درباره جنگ

‏3-1- علل پيدايش جنگ از ديدگاه صاحب نظران جامعه شناس:‏ ‏1-3-1- عقايد فلسفي درباره جنگ :‏ فيلسوفان چيني : فلسفه چيني تنها فلسفه اي است كه طي قرون متمادي از ستايش جنگ ‏خودداري كرده است.‏ كنفوسيون با تعجب مي گويد