بسمه تعالی

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد / دکترای حرفه ای          فرم شماره۱       

 

نماینده محترم تحصیلات تکمیلی

با سلام و احترام

بدین وسیله امتیازات مدیریت پژوهش مربوط به خانم/آقای                           به شماره دانشجویی                       بر اساس جدول زیر اعلام می شود. خواهشمند است جمع نمرات ستون امتیاز کسب شده را در بند ۱۰ فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد/دکترای حرفه ای منظور فرمایید. مستندات مربوط پیوست است.

ردیف معیار حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده
۱ تعداد، زمان ارائه گزارش سه ماهه ۲۵/۰  
۲ ارزیابی استاد راهنما از گزارش های سه ماهه ۵/۰  
۳ گزارش شفاهی ۲۵/۰  
۴ دفاع به موقع پایان نامه* ۱  
جمع ۲  

 

بر اساس سوابق تحصیلی خانم/آقای                       دانشجوی رشته                    گواهی می شود نامبرده:

o دانشجوی ترم ششم به بعد بوده و به طول انجامیدن تحصیل مربوط به دانشجو بوده است نه واحد دانشگاهی و یا  از تمدید دوم پایان نامه بیش از ۵/۱ ماه گذشته است. (تأیید این مورد توسط آموزش دانشکده به معنای تأخیر در دفاع از پایان نامه دانشجو خواهد بود و در مجموع باعث کسر ۳۵/۰ از نمره پایان نامه می شود)

o دفاع دانشجو در موعد مقرر انجام می گردد.

امضای رئیس آموزش دانشکده

تاریخ

 

استاد راهنما:                                                                استاد مشاور:

 

رئیس اداره پژوهش دانشکده                                           معاون پژوهش و فناوری واحد

____________________________

* تا پایان ترم پنجم تحصیلی دانشجویان براساس گواهی صادره از اداره آموزش دانشکده و مشروط به اینکه به طول انجامیدن یا دفاع به موقع مربوط به دانشجو باشد نه واحد دانشگاهی. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای که بعد از تمدید دوم به مدت ۵/۱ ماه از پایان نامه خود دفاع نمایند ۳۵/۰ از نمره پایان نامه کسر می شود و در صورت دفاع به موقع ۱ نمره در نمره پایان نامه دانشجو منظور می شود.

 

 

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای فرم شماره۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *