معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه …..

سلام علیکم

 احتراما اینجانب………………………………………………….عضوهیأت علمی تمام وقت/نیمه موقت/مدعو گروه………………………….. این واحد متعهد میگردم که کارطرح پژوهشی خود را به موقع انجام و تحویل و برابر تعهدات آئین نامه فوق اقدام نمایم. در غیر این صورت دانشگاه می تواند برابر بخشنامه مذکور اقدام نماید. ضمنا اینجانب از کلیه مفاد آئین نامه آگاهی کافی دارم.

باسپاس

امضا و تاریخ

 

تعهد نامه( انجام و تحویل به موقع طرح پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *