تاریخ: ……………………

شماره:……………………

پیوست:……………………

واحد:……………………

 گروه:…………………..

                                                                    واحد ……….

                                                                       باسمه تعالی

 

((پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی))

 

۱.عنوان طرح پژوهشی:

 

                                                                         مناسب است            مناسب نیست

 

 • لطفاً دلایل مناسب نبودن و عنوانی را که مناسب تر می دانید ذکر فرمایید.

۲٫موضوع طرح از نظر علمی:       تازگی دارد□        تکراری است□         تکمیلی است□

برای اولین بار در کشور اجرا می شود□       در خارج از کشور انجام شده است□

 • در صورت انجام آن در خارج یا داخل کشور،با توجه به نتایج مشابهی که به بار می آورد،آیا انجام آن ضرورت دارد؟چرا؟

 

 

 

۳٫خلاصه ی طرح:                                            کامل است□       کامل نیست□

 • لطفاً موارد ابهام را بیان فرمایید.

 1. ۴. هدف از اجرای طرح:           روشن است□ روشن نیست □

لطفاً موارد ابهام را بیان فرمایید.

۵٫روش پژوهش:                مناسب است□      مناسب نیست□

 • لطفاً دلایل مناسب بودن یا نبودن روش و پیشنهاد روش مناسب پژوهش ارائه گردد.

۶٫مراحل انجام طرح:            کامل است□        قابل قبول است□          ناقص است □

 • لطفاً موارد نقص را بیان فرمایید.

۷٫سوابق علمی طرح:                                 کافی است□       کافی نیست□

 • لطفاً چنانچه سوابق علمی دیگر را می شناسید، ذکر فرمایید.

 1. پیش بینی زمان اجرای طرح:

                             مناسب است□    کم است□     زیاد است□    باید اصلاح شود□

 • لطفا مدت زمان مناسب و موارد اصلاحی را ذکر نمایید.

۹٫پیش بینی وسایل مورد نیاز:                            کافی است□    کافی نیست□

 • لطفا موارد نقص را بیان فرمایید.

 1. شاخص های ضروری انتخاب پیشنهاد پروژه:

عنوان شاخص

حداقل و حداکثر امتیاز شاخص

امتیاز شاخص از نظر داور

سازگاری باچالش های اساسی بخش پژوهش انتخاب انتخاب شده

۲۰-۱

توانایی مجری

۲۰-۱

تناسب اعتبار کل پروژه

۲۰-۱

مطلوبیت کلی پیشنهاد پروژه

۲۰-۱

همخوانی با برنامه توسعه کشور

۲۰-۱

سایر موارد

۲۰- ۱

 1. شاخص های انتخاب پیشنهاد پروژه:

عنوان شاخص

حداقل و حداکثر امتیاز شاخص

امتیاز شاخص از نظر داور

۱٫       تاثیر در رفع چالش مورد نظر

۲۰-۱

۲٫       تاثیر در ارتقاء بهره وری در فعالیت های اجرایی استان

۲۰-۱

۳٫       استفاده بهینه از مزیت های نسبی

۲۰-۱

۴٫       قابلیت های حصول نتایج پروژه

۲۰-۱

۵٫       نوآوری در تحقیقات

۲۰-۱

۶٫       ظرفیت سازی در نواحی توسعه نیافته استان

۲۰-۱

۷٫       زیربنایی و راهبردی بودن

۲۰-۱

۸٫       بهینه سازی مصرف منابع ( مواد – انرژی – منابع طبیعی …. )

۲۰-۱

۹٫       افزایش توان ( اقتصادی – سیاسی – فرهنگی – …….) جامعه

۲۰-۱

۱۰٫   افزایش توان ( اقتصادی – سیاسی – فرهنگی -……….) جامعه

۲۰-۱

      ۱۱  .سایر موارد

۲۰-۱

      جمع امتیازها

۱۲٫هزینه های درخواست شده:

                                                                      کم است□    مناسب است□      زیاد است□      لازم است تغییر یابد□

 • لطفا دلایل کم یا زیاد بودن هزینه ها را همراه با مواردی که لازم است تغییر یابد ذکر فرمایید.

۱۳٫چنانچه نظر کارشناسی دیگری دارید، ذکر فرمایید:

 • لطفا نظر مبسوط خود را در صفحه پیوست توضیح دهید.

۱۴.با توجه به موارد فوق، آیا طرح:

 • به همین شکل قابل اجرا است.□

 • با انجام تغییرات ذیل قابل اجرا است.□

 • پس از انجام تغییرات به منظور بررسی مجدد ارائه گردد.□

 • غیر قابل اجرا است.□

 1. نام و نام خانوادگی بررسی کننده طرح:

سمت دانشگاهی:

نشانی و شماره تلفن:

 

 

 

امضای بررسی کننده طرح:                                       تاریخ بررسی:

 

شماره حساب:                                                         بانک:

 

شعبه:                              کد ملی:                                     کد پستی:

 

 

یادآوری:

استاد گرامی

نظر به اینکه فرصت تعیین شده برای پاسخ گویی به طرح های تحقیقاتی با احتساب زمان ارسال طرح برای جنابعالی و زمان برگشت آن برای امور پژوهشی دانشگاه ۱۵ روز تعیین شده ، خواهشمند است در انجام ارزیابی و ارسال پاسخ، تسریع لازم را مبذول فرمایید (چنانچه عضو هیات علمی نیمه وقت و یا تمام وقت واحد شیراز نمی باشید تصویری از حکم کارگزینی خود را پیوست فرمایید).

 

نشانی:

پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *