برای اجرای آینده‌پژوهی روش‌های مختلفی تعریف شده است. انتخاب روش‌ها به عواملی چند وابسته است که به برخی از آنها به قرار زیر است: زمان و منابع مالی در دسترس و اهداف اجرای آینده‌پژوهی در اغلب موارد یک آینده پژوه به صورت ترکیبی از مجموعه‌ی روش‌های آینده‌پژوهی استفاده می‌کند.
« قابل ذکر این‌که دستورالعمل ساده و مشخصی درباره ی ترکیب روش‌ها وجود ندارد و این امر به خاطر کاربرد وسیع روش‌ها با کارکردهای بسیار متنوع در این حوزه است همچنین به سبب تنوع حوزه‌هایی که آینده‌نگاری در آنها قابل اجرا است . تدوین دستورالعمل عام با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌روست. »
عمده‌ترین روش‌های آینده‌پژوهی عبارتند از:
الف- روش دلفی.
ب- روش دیده‌بانی.
پ- روش پیمایش محیطی.
ت- روش ذهن انگیزی ( توفان فکری).
ث- روش درخت وابستگی.
ج- روش تحلیل ریخت شناسی.
چ- روش تحلیل ریخت شناسی.
ح-روش تأثیرات متقابل.
خ-روش چرخه‌ی آینده.
د- روش سناریوسازی.
ذ- روش تحلیل روند.
ر- روش نظر خواهی و مشاوره.
ز- روش چشم‌انداز پردازی.

– مهندس عقیل ملکی فر و همکاران، الفبای آینده پژوهی، مؤسسه فرهنگی انتشارات کرانه علم، 1387، فصل4. نگاهی گذرا به فنون و روش های آینده پژوهی

 

روش‌های آینده‌پژوهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *