فرم شماره ۲۲ گزارش پیشرفت کار و مراجعه به استاد راهنما

نام و نام خانوادگی:

رشته:

عنوان پایان نامه:

تاریخ تصویب طرح تحقیق:

تاریخ مراجعه:

نظر استاد راهنما در خصوص پیشرفت کار:

تاریخ مقرر برای رفع اشکالات و مراجعه بعدی:

نام و نام خانوادگی و امضای استاد راهنما:

دانشجوی گرامی: لطفاً در هر نوبت مراجعه جهت گزارش پیشرفت کار، این فرم را تنظیم نموده و در هنگام تقاضای تعیین وقت جلسه دفاع، کلیه نسخ را برای ضبط در پرونده تحصیلی، تحویل رئیس اداره پژوهش دانشکده نمائید.

فرم شماره ۲۲ گزارش پیشرفت کار و مراجعه به استاد راهنما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *