فرم شماره ۲۲ گزارش پیشرفت کار و مراجعه به استاد راهنما

نام و نام خانوادگی:

رشته:

عنوان پایان نامه:

تاریخ تصویب طرح تحقیق:

تاریخ مراجعه:

نظر استاد راهنما در خصوص پیشرفت کار:

تاریخ مقرر برای رفع اشکالات و مراجعه بعدی:

نام و نام خانوادگی و امضای استاد راهنما:

دانشجوی گرامی: لطفاً در هر نوبت مراجعه جهت گزارش پیشرفت کار، این فرم را تنظیم نموده و در هنگام تقاضای تعیین وقت جلسه دفاع، کلیه نسخ را برای ضبط در پرونده تحصیلی، تحویل رئیس اداره پژوهش دانشکده نمائید.

به این مطلب امتیاز دهید
فرم شماره ۲۲ گزارش پیشرفت کار و مراجعه به استاد راهنما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *