فرم شماره۳ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی دانشجو:                                شماره ی دانشجویی:                            رشته و گرایش:            

عنوان پایان نامه:

تاریخ تصویب موضوع پایان نامه:                                          تاریخ دفاع:        

نمره ی جلسه دفاع (از ۱۸ نمره):

 
۱) اصلاحات مورد نظر در جلسه ی دفاع، توسط دانشجو در پایان نامه اعمال شده و مورد تأیید است.

۲) دانشجو دارای مقاله / مقالات از نوع زیر است.

       چاپ/ پذیرفته شده در مجله های ISI

       چاپ/ پذیرفته شده در مجله های علمی-پژوهشی وزارتین

       چاپ/ پذیرفته شده در مجله های انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC (انتشار یافته در ایران)

       چاپ/ پذیرفته شده در مجله های علمی-ترویجی

       چاپ/ پذیرفته شده در مجله های فارسی زبان نمایه شده در ISC (انتشار یافته در ایران)

       چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور

       چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل کشور

       اختراع، اکتشاف، اثر بدیع هنری، نظریه ی علمی، مسابقه ها و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتاب های علمی مرتبط

۳) دانشجو اختراع ثبت شده از نوع ……………………………………………………. دارد.

v      کلیه مدارک و مستندات مربوط به مقاله پیوست است.

استاد راهنما:                                                              امضاء و تاریخ:

مدیر گروه تخصصی:                                                     امضاء و تاریخ:

 
نــوع مقــالـه تعداد مقاله حداکثر نمره برای هر مقاله نمره تخصیص یافته
الف) پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های ISI   ۲ نمره  
ب) پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های علمی-پژوهشی وزارتین   ۵/۱ نمره  
پ) پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC (انتشار یافته در ایران)   ۱ نمره  
ت) پذیرش یا چاپ مقاله در مجله علمی-ترویجی   ۵/۰ نمره  
ث) پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های فارسی زبان نمایه شده در ISC (انتشار یافته در ایران)   ۵/۰ نمره  
ج) چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور   ۱ نمره  
چ) چاپ مقاله در کنفرانسهای معتبر ملی و بین المللی داخل کشور   ۵/۰ نمره  
ح) اختراع، اکتشاف، اثر بدیع هنری، نظریه ی علمی، مسابقه ها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی و چاپ کتب علمی مرتبط   تا ۲ نمره بسته به نظر گروه ارزیابی کننده  
vموارد فوق می تواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن ۲ نمره است.

v      در صورت ارائه ثبت اختراع و یا سایر موارد بند ح از طرف دانشجو، گروه تخصصی در خصوص نمره ی وی به جای نمره ی مقاله تصمیم‌گیری نماید.

 

جمع نمرات دفاع و مقاله (یا ثبت اختراع یا سایر موارد بند ح) به عدد:                        به حروف:

رییس اداره ی پژوهش و فناوری دانشکده:                                                رییس دانشکده:

                                                                 امضا و تاریخ:                                                     امضا و تاریخ:

v      نمره ی به دست آمده در صورتجلسه ی دفاع درج شود.

 

فرم شماره۳ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *