فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای   کد واحد: کد شناسایی پایان نامه :   نام واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز سال و نیم سال اخذ پایان نامه:     رشته تحصیلی:

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای   کد واحد: کد شناسایی پایان نامه :   نام واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز سال و نیم سال اخذ پایان نامه:     رشته تحصیلی:

فرم درخواست تسویه حساب طرح پژوهشی

آزاد اسلامی                                                                                             شماره: ………………. واحد ….                                                                                                  تاریخ: ………………….

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره ۴۱)

فرم شماره۴۱  تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد باسمه تعالی دانش­جوی کارشناسی­ارشد موظف است پس از دفاع، اصلاحات لازم را تحت نظر استاد راهنما و استاد(ان) مشاور انجام دهد و نسخه‌های مورد نیاز را پس از امضا توسط کمیته­ی

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره ۱

نمونه صفحه جلد     دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران ….. دانشکده………..گروه……. پايان نامه کارشناسي ارشد گرايش:……. عنوان: ……………………… استادراهنما: …………………….. استادان مشاور: ………………… نکارش: ……………..           بسم الله الرحمن الرحیم          

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای فرم شماره۱

                                 بسمه تعالی فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد / دکترای حرفه ای          فرم شماره۱          نماینده محترم تحصیلات تکمیلی با سلام و احترام بدین وسیله امتیازات مدیریت پژوهش مربوط به خانم/آقای                           به شماره دانشجویی                       بر اساس

فرم ۴۰ اصلاحات پایان نامه

فرم ۴۰ اصلاحات پایان نامه باسمه تعالی با سلام گواهی می‌شود خانم / آقای ———————————— دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ——————– به شماره دانشجویی ——————– که در تاریخ —————— از پایان نامه خود دفاع کرده کلیه اصلاحات لازم که مورد نظر

صفحه 3از11 12345...10...آخرین »