‏ 1- دركار تهيه، تاليف، ترجمه، نشر كتاب، كار تحقيقاتي اصول و اسلوبي هست كه رعايت آنها به ‏كتاب، گزارش، كار تحقيقاتي و … از هر سنخ، ارزش و اعتبار مي‌بخشد و انتقال مفاهيم را به خواننده ‏آسان مي‌كند. ملاحظه اين نكات باعث مي‌شود كه مدرك تهيه شده شما با سرعت بيشتري ويرايش ‏شود و در واحد انتشارات معطل نماند. همچنين از دوباره‌كاري و اتلاف وقت، جلوگيري مي‌كند.‏
‏ رعايت اصول نگارش نه تنها كار محقق و خواننده را آسان مي‌كند، بلكه سبب مي‌شود تا ‏نوشته‌ها از زيبايي و ترتيب خاصي بهره‌مند شوند. براي شناخت بيشتر به مدارك و كتاب‌هاي ‏نگارش مراجعه نمايند.‏
ويرايش چيست؟
‏ از ويرايش برداشت‌هاي مختلفي وجود دارد. گروهي آن را با غلط‌گيري نمونه‌هاي چاپي يكي ‏مي‌دانند، عده‌اي مي‌پندارند كه ويرايش، همان اعمال قواعد رسم خط است، و در اين ميان، فقط ‏آنان كه سابقه تاليف، ترجمه و نشر دارند، مفهوم دقيق ويرايش را مي‌دانند، براي اطلاع شما ‏محققين محترم، كارهايي را كه ويراستار در واحد انتشارات انجام مي‌دهند، شرح مي‌دهم و ‏سپس به مختصري از آئين‌نامه نگارش مي‌پردازيم.هر اثري كه به انتشارات مي‌رسد، ابتدا ‏ويراستار محتواي آن را بررسي مي‌كند، هرگاه ترجمه باشد، آن را با اصل مقابله مي‌كند و ميزان ‏دقت و مهارت در نقل معاني و مفاهيم، گزينش معادل‌ها و رعايت يكدستي در كاربرد الفاظ و ‏همچنين صحت ضبط و رواني و سلامت بيان را مي‌سنجد، هرگاه تاليف و تصنيف باشد، به ارزش ‏ادبي و اعتبار علمي آن، از جهت اسناد، منابع و طرز استفاده از آنها، و همچنين، به نحوه تصويب ‏و تدوين و تناسب و توازن فصول و مطابقت محتواي اثر با مقصود نويسنده توجه نشان مي‌دهد. ‏سپس، نوبت به ويرايش فني مي‌رسد كه عبارت است اعمال قواعد رسم‌ خط و نشانه‌هاي فصل و ‏وصل، پاراگراف‌بندي، تنظيم كردن عناوين آثار يا پاره‌اي واژه‌ها، و عبارات، ضبط اساسي و ‏اصطلاحات به مشخص كردن عناوين آثار يا پاره‌اي واژه‌ها، و عبارات، ضبط لاتيني نام‌ها يا ‏معادل‌هاي خارجي اصطلاحات فني و مفاهيم علمي، تعيين شكل‌ها و نمودارها و جدول‌ها، اجراي ‏ضوابط فرمول نويسي، تعيين سلسله مراتب عنوانها و زيرعنوانها يا كدبندي مطالب، فصل‌بندي، ‏تنظيم كتابشناسي، تهيه فهرست مندرجات و فهرست تفصيلي و فهرست راهنما و واژ‌ه‌نامه و ‏شرح اعلام و ديگر حواشي و تعليقات، تنظيم صفحات عنوان و حقوق و انجام كارهاي ديگري كه ‏ذكر آنها در اين مختصر نمي‌گنجند.‏

‏ 2- قسمت‌بندي مطالب يك كتاب، كار تحقيقاتي يا گزارش براي خواننده بسيار مهم است، اگر ‏عنوان‌هاي اصلي و فرعي درست تنظيم شده باشند. خواننده سردرگم نمي‌شود براي رعايت اين ‏مساله، بهتر است به ضوابطي پايبند باشيم كه آن را در سرتاسر اثر يا گزارش رعايت كنيم..‏

جدول نشانه‌ها
شكل ‏نشانه نام نشانه‌ ‏ بيشترين كاربرد
‏0‏ نقطه مي‌گويد‌يك‌جمله‌كامل به پايان رسيده‌است
‏!‏ نشانه تعجب، هيجان، ‏احساس مي‌گويد‌كه‌جمله‌يك‌فرمان‌است‌يااحساسي‌شديدوناگهاني
؟ نشانه سئوال مي‌گويد كه جمله را بايد سئوالي بخوانيم
، نشانه مكث، ويرگول، گاما مي‌گويدكه‌چه‌وقت‌بايد‌درميان‌جمله‌كمي‌مكث كنيم
‏‍؛ نشانه وقف متوسط، ‏نقطه‌-‌‌ويرگول مي‌گويد كه جمله پايان يافته متمم يا مكملي دارد
‏:‏ دونقطه مي‌گويد كه توضيح اضافي از پس اين نشانه مي‌آيد
‏” “‏ نشانه نقل و قول مي‌گويدكه‌كدام‌قسمت‌نوشته‌ازديگري‌يابيان‌گوينده‌اي‌است
‏_‏ خط فاصله، تيره- خط ‏پيوند مي‌گويد‌كه‌عبارت‌ياجمله‌معترضه‌مربوط‌به‌موضوع‌ازپس
‏‌اين‌نشانه‌مي‌آيد
‏000‏ سه نقطه مي‌گويد كه بحثي از نوشته حذف شده است
‏( )‏ دو كمان دو ابرو- پرانتز‏ مي‌گويدكه‌نوشته‌ميان‌اين‌نشانه‌بازمينه‌اصلي‌موضوع‌ارتباط‌فرعي‌دارد
‏[ ]‏ قلاب، كروشه مي‌گويدكه‌آنچه‌ميان‌اين‌نشانه‌آمده‌است‌به‌متن‌اصلي‌افزوده‌شده‌است
‏___‏ خط بلند مي‌گويد كه آنچه در زير مي‌آيد پانوشت صفحه است
‏3- اصول استفاده از منابع و ماخذ دركار تحقيقاتي‏
‏ در اين قسمت بايد در نهايت صداقت ((كه همانا مراد از تحقيق همان «حقيقت‌يابي» و از ‏عينيت‌گرايي همان « راست‌گرائي» است)) كليه اطلاعات و زيربنائي كه از كتب، مجلات و ساير ‏منابع ديگر بدست آمده و نيز بررسي‌ها و تحقيقات و تجربيات ديگران كه بهر ترتيبي جمع‌آوري ‏شده منعكس گردد. به عبارت ديگر محقق بايد حاصل كار محققان و نويسندگان ديگر را، هم‌چون ‏حاصل كار خود، محترم بداند و هر جا، در هر مورد و زمينه‌اي كه از كار ديگر محققان و نويسندگان ‏بهره‌ مستقيم مي‌برد و يا متون آنان را « نقل» مي‌كند، در پايان كار تحقيقي و يا كتاب خود، به اين ‏نقل‌قولها با ذكر نام و مشخصات مولفيني، برابر فرم ذيل اشاره نمايد. با اين كار، هم آزاديها و حقوق ‏مؤلفان و محققان محفوظ مي‌ماند و هم بناي راستگرائي تحقيقي استوار مي‌شود.‏
‏ نمونه:‏
‏ 1- نادري، عزت‌اله- سيف نراقي- مريم، ( روش‌هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم ‏انساني) تهران- دفتر تحقيقات و انتشارات بدر- چاپ پنجم1372‏
‏ 2- دلاور، علي «مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي» رشد چاپ د وم 1376‏
‏ 3- نادري، عزت‌اله- سيف نراقي- مريم، ( روش‌هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم ‏انساني) تهران- دفتر تحقيقات و انتشارات بدر- چاپ پنجم 1372‏
‏ 4- كرلينجر، فرد، ان « مباني پژوهش در علوم رفتاري» حسن پاشا شريفي- جعفر نجفي زند- ‏موسسه انتشارات آواي نور، جلد اول و دوم چاپ اول 1374‏

‏.‏

 

مروت آزاد بخت

 

اصول نوشتن مطالب در كار تحقيقاتي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *