فرم شماره۳ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره۳ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد نام و نام خانوادگی دانشجو:                                شماره ی دانشجویی:                            رشته و گرایش:             عنوان پایان نامه: تاریخ تصویب موضوع پایان نامه:                                          تاریخ دفاع:         نمره ی جلسه دفاع (از ۱۸ نمره):

فرم شماره ۲۲ گزارش پیشرفت کار و مراجعه به استاد راهنما

فرم شماره ۲۲ گزارش پیشرفت کار و مراجعه به استاد راهنما نام و نام خانوادگی: رشته: عنوان پایان نامه: تاریخ تصویب طرح تحقیق: تاریخ مراجعه: نظر استاد راهنما در خصوص پیشرفت کار: تاریخ مقرر برای رفع اشکالات و مراجعه بعدی:

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای   کد واحد: کد شناسایی پایان نامه :   نام واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز سال و نیم سال اخذ پایان نامه:     رشته تحصیلی:

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

فرم شماره ۲۱ اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای   کد واحد: کد شناسایی پایان نامه :   نام واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز سال و نیم سال اخذ پایان نامه:     رشته تحصیلی:

فرم درخواست تسویه حساب طرح پژوهشی

آزاد اسلامی                                                                                             شماره: ………………. واحد ….                                                                                                  تاریخ: ………………….

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره ۴۱)

فرم شماره۴۱  تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد باسمه تعالی دانش­جوی کارشناسی­ارشد موظف است پس از دفاع، اصلاحات لازم را تحت نظر استاد راهنما و استاد(ان) مشاور انجام دهد و نسخه‌های مورد نیاز را پس از امضا توسط کمیته­ی

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره ۱

نمونه صفحه جلد     دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران ….. دانشکده………..گروه……. پايان نامه کارشناسي ارشد گرايش:……. عنوان: ……………………… استادراهنما: …………………….. استادان مشاور: ………………… نکارش: ……………..           بسم الله الرحمن الرحیم