عناوين موضوعات تحقيق هشت سال دفاع مقدس

موضوعات تحقيق در مورد هشت سال دفاع مقدس 1-مصاحبه شهدای عملیات ثامن الائمه(ع) 2-مصاحبه شهدای عملیات طریق القدس قبل از شهادت 3-مصاحبه شهدای عملیات فتح المبین قبل از شهادت 4-مصاحبه شهدای عملیات بیت المقدس قبل از شهادت 5-مصاحبه شهدای عملیات

عناوين موضوعات تحقيق هشت سال دفاع مقدس

موضوعات تحقيق در مورد هشت سال دفاع مقدس: ۱-شرايط سياسي،نظامي واقتصادي ايران را قبل از تجاوز نيروهاي عراقي را بررسي ونظرات خود را مشروحا بيان نمائيد.. ۲-شرايط حاكم بر جمهوري اسلامي ايران قبل از جنگ و حين جنگ را بررسي

آشنايي با دفاع مقدس

ريشه اختلافات ايران و عراق -اشنايي با دفاع مقذس جزوه شماره ۱ براي آشنايي از اختلافات عراق و ايران وهشت سال دفاع مقدس: ۱-ايران هميشه مورد تهاجم حكومت هاي مختلف از جمله روم باستان، عثماني، امپراتوري روسيه ، انگليس و…..