فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی واحد دانشگاهی:……………………….. گروه علمی:……………………….. عنوان طرح  پژوهشی……………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱)آیا روند طرح در راستای رسیدن به هدف (اهداف) مورد نظر است؟ ۲)آیا روش پژوهش در دستیابی به اهداف مورد نظر از کارآمدی لازم برخوردار

پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی

تاریخ: …………………… شماره:…………………… پیوست:…………………… واحد:……………………  گروه:…………………..                                                                     واحد ……….                                                                        باسمه تعالی   ((پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی))   ۱.عنوان طرح پژوهشی:                                                                            مناسب است□            مناسب نیست□   لطفاً دلایل مناسب نبودن و عنوانی را که مناسب تر می دانید

ارائه‌ی طرح و جمع‌آوری داده و نوشتن یک پایان‌نامه کیفی

این مقاله به ارزیابی روش‌های کیفی‌ می‌پردازد. نویسنده در ابتدا تلاش می‌کند، [مراحل اخذ] ABD (مدرک معادل دکتری، بدون ارائه‌ی پایان نامه) را تا رسیدن به درجه Ph.D توضیح دهد و پس از آن مراحل نوشتن یک رساله‌ی دکتری را

تعریف مفاهیم کلیدی در روش تحقیق

  تعاریف مفاهیم در روش تحقیق: تئوری چیست؟ مجموعه ای به هم پیوسته از تعاریف، مفاهیم، قضایا و موضوعاتی که پدیده ای را بطور منظم و مرتب بیان می کند و روابط بین متغییرها تعیین می کند. هدف از تئوری

روش‌های آینده‌پژوهی

برای اجرای آینده‌پژوهی روش‌های مختلفی تعریف شده است. انتخاب روش‌ها به عواملی چند وابسته است که به برخی از آنها به قرار زیر است: زمان و منابع مالی در دسترس و اهداف اجرای آینده‌پژوهی در اغلب موارد یک آینده پژوه

مخاطبان رسانه‌ – مصاحبه با گروه‌های کانونی

کشف چگونگی درک مخاطبان از پیام یک رسانه‌، از طریق تحقیقات پیمایشی به آسانی صورت نمی‌گیرد. تحقیقات پیمایشی فقط در جنبه‌هایی می‌تواند تصویری از عقاید، رفتار ، نگرش‌ها و نیز نوع روابط مخاطب ـ رسانه‌ را نشان دهد. تحقیقات پیمایشی