مقدمه

مطلبی در مورد روش تحقیق، پایان نامه نویسی، رساله و… مقدمه روش تحقيق مقدمه: ‏ ‏ بعضي از فعاليت‌ها در مقايسه با فعاليت‌هاي ديگر، علاقمندي، از خودگذشتگي و اشتياق بيشتري را طلب مي‌كند. ‏به نظر مي‌رسد كه علم و هنر