طرز تهيه و مراحل مختلف تصويب رساله / پايان‌نامه

‏1-انتخاب و تصويب موضوع رساله / پايان‌نامه ‏ معمولاً دانشجو با توجه به گرايش تحصيلي، تجارب قبلي، توانايي، قابل دسترس بودن و … يك ‏موضوع را انتخاب و در كميته تحصيلات تكميلي مطرح و در صورت تكراري نبودن، مجوز موقت

اصول نوشتن مطالب در كار تحقيقاتي

‏ 1- دركار تهيه، تاليف، ترجمه، نشر كتاب، كار تحقيقاتي اصول و اسلوبي هست كه رعايت آنها به ‏كتاب، گزارش، كار تحقيقاتي و … از هر سنخ، ارزش و اعتبار مي‌بخشد و انتقال مفاهيم را به خواننده ‏آسان مي‌كند. ملاحظه

طرز تهيه و نوشتن رساله يا پايان‌نامه و پروژه‌هاي تحقيقاتي

‏1-كليات:برخي را عقيده بر اين است كه علم همان روش است. در هر حال مي‌توان به ‏خوبي پذيرفت كه هيچ عملي فاقد روش نيست و دست‌آوردهاي هر تحقيق علمي به ‏همان نسبت حائز ارزش‌اند كه با روش‌هايي درست اخذ شده

روش تحقيق تحليل محتوا‏

‏ الف- كليات:تحليل محتوا يكي از مهمترين و پركارترين روش‌هاي تحقيق است و به درستي ‏مي‌توان گفت اكثر محققان به صورتي با اين روش سركار داشته و خواهند داشت(تعدادي بطور ‏مستقيم و تعداد ديگر بطور غيرمستقيم با اين روش سركار

انواع روش تحقيق

‏-‏ كليات: محقق پس از تعيين و تنظيم موضوع بايد در فكر انتخاب «روش ‏» تحقيق باشد. ‏مراد از انتخاب روش تحقيق اين است كه مشخص كنيم، چه روش تحقيقي براي موضوع ‏خاص لازم است ‏.انتخاب روش‌ انجام تحقيق بستگي

شاخص‌سازي در تحقيقات اجتماعي:‏

‏ مقدمه: امروزه در علوم اجتماعي روز به روز نياز به استفاده از تكنيك‌هاي پيچيده و بكار بستن متدولوژي دقيق ‏تحقيق، بيشتر احساس مي‌شود. به لحاظ كيفيات خاص صفت ها و متغيرهايي كه عالمان علوم اجتماعي قصد ‏سنجش و اندازه‌گيري